Artikkeli | 08/04/2016 11:16:00

Strategiatyö antaa edellytyksiä johtajuuteen

UPM on käynyt läpi suurta strategista muutosta perinteisestä metsäyhtiöstä kiertotalouden edelläkävijäksi. Mittavaa muutosta tukee yhtiön sisällä strategiatiimi. Strategiatiimissä työskentelevällä on laaja näkökulma omaan alaan ja kouriintuntuvaa vaikutusta yrityksen suunnan määrittämisessä. Strategiatyö on erinomainen pohja johtotehtäviin, sillä se kehittää kokonaisuuksien hallintaa ja antaa syvällisen näkemyksen yrityksen tavoitteista. Tapaamme kaksi strategiatiimissä UPM:ssä aloittanutta nuorta johtajaa.

 

Maija Joutsenkoski johtaa UPM:ssä kolmivuotista sisäistä taloushanketta, johon osallistuu aktiivisesti yli 50 UPM:läistä eri liiketoiminnoista. Joutsenkoski valmistui TKK:sta teknillisestä fysiikasta vuonna 2005. Joutsenkoskella on kaksi tutkintoa. Hän on suorittanut maisterintutkinnon myös Pariisissa École Centralessa, yhdessä Ranskan arvostetuimmista teknillisen alan korkeakouluista. Valmistumisensa jälkeen Joutsenkoski suuntasi töihin Lontooseen investointipankkiin ja työskenteli vielä ennen tuloaan UPM:lle vuonna 2010 Tukholmassa ja Helsingissä pääomasijoittajalla.

Tuomo Vepsäläinen on työskennellyt UPM:ssä vuodesta 2012 ja toimii nyt selluliiketoiminnan Business Control -johtajana. Alaisia Vepsäläisellä on yhteensä kymmenen Suomessa ja Uruguayssa. TKK:lta tuotantotaloudesta vuonna 2008 valmistunut Vepsäläinen työskenteli ennen UPM:lle tuloaan konsulttiyrityksessä. UPM tulikin aikanaan tutuksi konsultin roolissa. Sekä Vepsäläinen että Joutsenkoski aloittivat työnsä UPM:llä strategiatiimissä.

”Parasta strategiatyössä oli se, että sai nähdä suuria asioita hyvin läheltä ja vaikuttaa niihin omalla työllään. Strategiatiimissä työskentelevillä on laaja perspektiivi alaan. Siellä pystyy tekemään konkreettista työtä yhtiön vision toteuttamisessa”, kertoo Vepsäläinen.

”Tämä on erityisen mielenkiintoista aikaa metsäalalla. Isot kokonaisuudet, uudet asiat ja haasteet sekä vaihtelevuus ovat työn parhaita puolia. Täällä kokee tekevänsä jotakin arvokasta, sillä UPM on Suomen viennin kannalta tärkeä yritys. Myös yrityksen yhteiskuntavastuullisuus ja muut arvot merkitsevät minulle paljon”, Joutsenkoski lisää.

Joutsenkosken nykyisessä työnkuvassa oleellista on kyky hallita muutosta, kommunikoida ja ajatella tavoitekeskeisesti suuren ihmisjoukon erilaisten motiivien sekä haasteiden keskellä. Vepsäläisen tehtävistä merkittävimpiin kuuluu asiantuntijoiden tehokas johtaminen siten, että yrityksen johdolla on aina relevantti taloudellinen tieto hyvään päätöksentekoon.

Molemmilta työ vaatii kykyä ajatella strategisesti ja pitää yhteinen, suurempi tavoite esillä arkisen työnteon lomassa. Taloustiedon ymmärryksestä on ollut molemmille suurta hyötyä.

Uteliaisuus ja avoin mieli vievät uralla eteenpäin

Joutsenkoski ja Vepsäläinen ovat edenneet urallaan nopeasti. Syynä ei välttämättä ole ollut tarkka suunnitelmallisuus vaan avoin mieli, uteliaisuus, halu oppia uutta ja haastaa itseään.

”Uraa on hyvä suunnitella, mutta ei välttämättä liian tarkasti. Opiskeluaikana olin sitä mieltä, etten ainakaan konsultiksi ryhdy ja myöhemmin mietin, etteivät kontrollerin työt kiinnosta. Kummassakin olin väärässä. Nykyiseen tehtävään päädyin osin sattuman kautta, kun esimieheni kannusti hakemaan tehtävää. Esimiehellä voi suuressa yrityksessä olla merkittävä rooli oman urakehityksen kannalta”, kertoo Vepsäläinen.

”Minä taas en edes harkinnut opiskelevani kaupallista alaa pääaineenani. Valitsin teknillisen fysiikan, koska halusin haastaa itseni ja jättää samalla kaikki ovet avoimiksi, koska en ollut varma, mitä haluaisin urallani tehdä. Sivuaineen otin kuitenkin tuotantotaloudesta. Nyt johdan globaalia käyttöpääoman pienentämiseen tähtäävää ohjelmaa. Uusia, hyviä ja yllättäviäkin mahdollisuuksia huomaa, kun pitää mielen avoimena ja kertoo ihmisille ympärillään tavoitteistaan”, sanoo Joutsenkoski.

Hyvä työntekijä osaa johtaa itseään ja huolehtia hyvinvoinnistaan

”Oma osaaminen täytyy pitää relevanttina ja ajankohtaisena. Mutta työ kärsii, jos elämässä ei ole mitään muuta. UPM:ssä ihmiset pitävät onneksi itsestään huolta”, Vepsäläinen sanoo.

”Työn, perheen ja harrastusten yhdistäminen onnistuu, jos on valmis olemaan järjestelmällinen ja aikatauluttamaan asioita”, sanoo Joutsenkoski.

”Aina ei kaikki kuitenkaan mene niin kuin on suunnitellut. Pitää olla realistinen sen suhteen, mitä kaikkea ehtii tehdä. Joustoa tarvitaan siis paljon”.

”Uramahdollisuuksia UPM:ssä on. Teemme menestyvää liiketoimintaa ja käynnissä on suuri sukupolvenvaihdos. Ihmisten uraan todella panostetaan täällä. Jokaisen työpaikan tekevät tietysti lopulta ne ihmiset, joiden kanssa työskentelee. UPM:ssä toisia kunnioitetaan ja arvostetaan”, sanoo Vepsäläinen.

 

Saara Töyssy